Podróże i turystyka
Brak produktów w koszyku

  Warunki i zasady sprzedaży

Księgarnia internetowa działająca pod adresem http://wydawnictwo.eduskrypt.pl/ jest częścią platformy edukacyjno-naukowej www.eduskrypt.pl prowadzonej przez 
eduskrypt.pl sp. z o.o.
ul. Tetmajera 19
31-352 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000266344
NIP: 677-227-95-25
REGON: 120350980
Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
tel./fax: 33 8747 925

1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem strony internetowej.
2. Zamówienia.
a) Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej przez 24 godziny na dobę.
b) Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
c) Realizacja zamówienia trwa do 24 godzin od momentu jego przyjęcia do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji w ciągu 24 godzin, klient będzie poinformowany drogą e-mail o możliwym terminie realizacji..
d)  W przypadku dokonywania przedpłaty w postaci przelewu zamówienie jest przyjmowane do realizacji od momentu wpływu środków na konto bankowe.
e) W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze lub przelewem, zamówienie jest przyjmowane do realizacji od momentu otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia zamówienia.
f) W chwili obecnej  księgarnia realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
g) Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.
h) Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. W przypadku firm i osób prowadzących działalność gospodarczą należy wypełnić dodatkowe pola formularza określone podczas procesu zakupu.
i) Faktura jest wystawiana w chwili skompletowania zamówienia.
j) W przypadku chwilowego braku towaru w magazynie lub w sytuacji, kiedy kompletacja zamówienia jest niemożliwa, klient zostanie poinformowany o tym fakcie. W przypadku kiedy klient nie zdecyduje się na oczekiwanie na kompletację zamówienia lub realizację zamówienia niekompletnego, przysługuje mu prawo do anulacji zamówienia.
l) Zmiany lub anulacji zamówienia dokonuje się poprzez wysłanie e-maila na adres: ksiegarnia@eduskrypt.pl
m) Zamówienia budzące wątpliwości, np. w postaci błędnie wypełnionego formularza, będą wymagały dodatkowego potwierdzenia.

3. Zwroty

a) Klient ma prawo zwrotu towaru do 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
[Na podstawie art.7. ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000r. Poz. 271) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie powołanego przepisu nie przysługuje konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.]
b) Zwracany towar nie może nosić śladów używania i zniszczenia. Ponadto w przypadku kaset, płyt CD, DVD towar musi być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu.
c) Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać fakturę na adres:
eduskrypt.pl sp. z o.o.
Stryszawa 735B
34-205 Stryszawa

z dopiskiem: ZWROT
d) Księgarnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej cenie towaru na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówienu adres.

4. Reklamacje:
a) Towary dostępne w księgarni objęte są gwarancją producenta.
b) W przypadku kiedy klient stwierdzi, że otrzymany towar ma wady techniczne lub został uszkodzony podczas dostawy, może odesłać go przesyłką pocztową na adres:
eduskrypt.pl sp. z o.o.
Stryszawa 7735B
34-205 Stryszawa

z dopiskiem: REKLAMACJA
c) Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać fakturę.
d) Zwrot kosztów przesyłki zostanie zrealizowany po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ustawowym terminie 14 dni roboczych.
e) W sytuacji  kiedy wymiana reklamowanego towaru będzie niemożliwa, Księgarnia zaproponuje klientowi towar zamienny lub zwróci równowartość ceny towaru.

5. Ceny towarów.
a) Wszystkie ceny towarów są cenami brutto
b) Wszystkie ceny towarów są wyrażone w złotych polskich.
c) Ceny towarów podanych w zamówieniu są cenami ostatecznymi, obowiązującymi od chwili złożenia zamówienia.

6. Dostępne formy płatności
a) płatność przy odbiorze
b) przelew

7. Koszty przesyłki - są doliczane do całkowitej wartości zamówienia. Ich wysokość zależy od wybranej przez klienta opcji dostawy.  Szczegółowe informacje na temat wysokości kosztów przesyłki są przedstawione w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

8. Czas realizacji zamówienia - Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówienia są przedstawione w opisie produktu. W przypadku zamówień złożonych z dwóch i więcej produktów czas realizacji będzie równy najdłuższemu z podanych czasów dla poszczególnych produktów. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia drogą e-mail.

9. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zamówienia niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie klienta tj.:
- błędy powstałe podczas wypełniania formularza
- błędy powstałe podczas dokonywania płatności

10. Dane osobowe.
a) Każdy klient, wysyłając formularz zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z  realizacją zamówienia.
b) Dane osobowe klientów będą przechowywane zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

11. W kwestiach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [Dz.U. Nr 22 z 2000r. Poz. 271] oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. Nr 133 z 1997r. Poz. 883].

 

góra strony
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ